Cultuurplein Hellevoetsluis Schets
01 nov

Realisatie Cultuurplein Hellevoetsluis gestart

 

De herinrichting van het Cultuurplein te Hellevoetsluis is gestart. Het is de eerste stap in een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte van de oostelijke binnenstad. De gemeente Hellevoetsluis heeft Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten in 2017 opdracht gegeven, een visie voor de openbare ruimte te geven en een plan te maken voor het plein. Het Cultuurplein zal met Cultuurhuis De Nieuwe Veste met bibliotheek, het theater en restaurant en de kerk een levendige en veel groenere verblijfsgebied geven in het historisch centrum. Het vormt één van de gemiste schakels tussen de hedendaagse haven, het maritieme verleden en de parkachtige vestingwallen. De herinrichting dient de leefomgeving en aantrekkingskracht van het plein in Hellevoetsluis te vergroten. De diverse verspreide historische gebouwen en ruimtelijke elementen worden als losse elementen in de vesting opnieuw verbonden.

Het cultuurplein is in de huidige situatie hard, guur en gebruiksonvriendelijk. Het overheersende autoverkeer en parkeren is in het ontwerp ondergeschikt gemaakt. Het plein zal als een shared-space functioneren. De auto is te gast en dient zich aan te passen aan voetgangers en fietsers. Het nieuwe plein krijgt veel bomen en een speelse indeling met beplantingsvakken die nieuwe looplijnen naar het Vestingpark, de Museumkade en de diverse entrees geleiden. Het geeft de eerste aanzet van het vergroenen en verduurzamen van het centrum. Het beplantingsplan is intensief en wordt geworteld in een ruime bodemsituatie op basis van biologische teeltaarde en compost. Daarbij heeft Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten ingezet op het hergebruik van hoogwaardig of karakteristiek materiaal. In avonduren zal een variabel lichtplan het plein als nieuwe ruimte in het centrum uitlichten.

Het plein is in nauwe samenwerking met de gemeente Hellevoetsluis, de aannemers Van Doorn Geldermalsen en Verheij, IPV Delft, gebruikers en bewoners uitgewerkt. Gebakken materialen, een uitbundig beplantingsontwerp alsook een in het oog springend waterelement dat door Rots Maatwerk gerealiseerd zal worden, zullen dit buitendijkse plein de komende maanden een nieuwe look geven.

Lees hier meer over onze andere werkzaamheden aan de vestingwerken van Hellevoetsluis.

Terug naar nieuws