Klinkenbergerplas Stedelijke vernieuwing copijn
22 mrt

Opening recreatiegebied Klinkenbergerplas

 

De opening van het recreatiegebied Klinkenbergerplas bij Oegstgeest is een feit! Gedeputeerde Han Weber heeft de nieuwe informatieborden onthult en het startsein gegeven voor de hardlopers van de Loopgroep Oegstgeest. Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten heeft de afgelopen twee jaar het plan voor revitalisatie van het 40 ha gebied bedacht en in uitvoering begeleid. Met intensieve bewonersparticipatie is een plan ontwikkeld om met gelijke beheerlasten een gebied met meer natuurwaarden voor een veel bredere doelgroep van gebruikers aan te spreken.

De Klinkenbergerplas is een voormalige zandwinlocatie waar sinds de jaren tachtig gerecreëerd kan worden. De gemeente Oegstgeest heeft samen met bewoners en betrokken organisaties de Klinkenbergerplas een kwalitatieve impuls gegeven, waardoor de plas zowel binnen Oegstgeest als in de regio een belangrijke locatie gaat vormen voor recreatie en natuurbeleving. Belangrijke opgave was om de grote verschillen van bestaande en nieuwe gebruikersgroepen met landschappelijke ingrepen te reguleren. Nieuwe markante elementen zoals een uitzichtpunt, natuurpassage en natuurspeelplaats zijn opgelijnd langs een nieuwe wandeling en geven de bepalende signatuur aan het gebied.

Terug naar nieuws