Copijn_Vestingwerken Hellevoetsluis Herontwikkeling Groen Erfgoed
12 apr

Ontwerp Cultuurplein en Stadspark Hellevoetsluis

 

De gemeente Hellevoetsluis heeft Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten opdracht gegeven een plan te maken voor de oostelijke binnenstad. De vesting als  ‘Stadspark’ met een aansluiting naar het cultuurplein vragen om een ontwerpvisie op het oostelijk centrum. De afgelopen jaren heeft Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten intensief gewerkt aan de vestingwerken van Hellevoetsluis waarbij de aanleg van het Uniebolwerk het laatste wapenfeit was.

Ontwerpvisie oostelijk centrum
Met de ontwikkeling van Cultuurhuis De Nieuwe Veste met bibliotheek, theater en restaurant is ook een ontwerpopgave voor het voorliggende plein en omgeving ontstaan. Het Cultuurplein zal een nieuw verblijfsgebied geven in het historisch centrum. Het vormt één van de gemiste schakels tussen de hedendaagse haven, het maritieme verleden en de parkachtige vestingwallen. De herinrichting dient de leefomgeving en aantrekkingskracht van het plein in Hellevoetsluis te vergroten.

Lees hier meer over onze werkzaamheden aan de vestingwerken van Hellevoetsluis.

Terug naar nieuws