01 sep

Navigeren in de wereld van Boomadvies: In gesprek met Boomdeskundige Mart-Jan Dekker

Teamleider & Boomtechnisch Adviseur bij Copijn

Hoe ben je bij Copijn terecht gekomen?
In 2014 liep ik 10 weken stage bij Copijn Boomspecialisten tijdens mijn opleiding Tuin- en Landschapsmanagement aan de HAS Hogeschool. Als grondlegger van het specialisme heeft Copijn een rijke geschiedenis van indrukwekkende opgaves opgebouwd, wat heeft geleid tot een uitzonderlijk niveau van expertise waar zowel theoretische kennis als praktijkervaring samenkomen. Ik mocht niet alleen binnen de boomadviesafdeling werken, maar werd ook betrokken bij verplantings- en snoeiprojecten. Bovendien kreeg ik de kans om een blik achter de schermen te werpen bij de projecten van onze landschapsarchitecten. Deze afwisselende ervaringen hebben mijn kennis en vaardigheden op verschillende terreinen van het vakgebied vergroot en mijn interesse gewekt om bij een groen-breed bedrijf te gaan werken.

Hoe ziet een gemiddelde werkweek er voor je uit?
Tweemaal per week werk ik de werkvoorraad en planning bij. Daarnaast bezoek ik minstens één dag per week projecten, waar ik bomen inventariseer en groeiplaatsen onderzoek. Ik begeleid ook grotere onderzoeksprojecten waarvoor ik op locatie moet afstemmen. De overige tijd besteed ik op kantoor aan het uitwerken van rapportages en bomenkaarten, evenals het overleg met onze landschapsarchitecten over groeiplaatsinrichting en de keuze van boomsoorten. Op vrijdagen hebben we een teamoverleg, waarin we bijzonderheden en opvallende kennisgebieden bespreken om ons kennisniveau scherp te houden. Dit zorgt voor een gevarieerde werkweek, waar geen dag hetzelfde is.

Welke competenties zijn belangrijk voor een Boomtechnisch Adviseur?
In mijn rol als Boomtechnisch Adviseur binnen een dynamisch bedrijf, sta ik regelmatig voor de uitdaging om integrale projecten uit te voeren. Daarbij is effectief communiceren met diverse stakeholders zoals de landschapsontwerpers, projectontwikkelaars en de overheid essentieel.  Zo borgen we dat de gegeven adviezen ook worden opgevolgd en daarmee een bepaalde kwaliteit wordt geleverd. Anderzijds moet je ook zelfstandig projecten kunnen draaien en beschikken over een dosis creativiteit, passie en gedrevenheid bij het oplossen van knelpunten gedurende de uitvoering. Vanwege de hoge mate van afwisseling is het prettig om flexibel te zijn, omdat we aan veel verschillende opdrachten werken qua schaal en type opdrachtgevers. Dat maakt dit werk voor mij ook zo uitdagend!

Wat maakt dat je dit werk graag doet?
Als Boomtechnisch Adviseur haal ik ontzettend veel voldoening uit het feit dat ik niet alleen adviezen kan geven, maar dat ik ook actief betrokken ben om deze adviezen in de praktijk te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vakkundig snoeien van bomen die zijn aangetast door een houtrotschimmel. Daarnaast krijg ik de kans om samen te werken met Landschapsontwerpers, ik ben betrokken bij het planningsproces van ontwerpen en zo wisselen we kennis uit. Dit stelt mij in staat om niet alleen op een specifiek moment advies te geven, maar ook om betrokken te blijven bij de uitvoering en verdere ontwikkeling van projecten, waardoor ik kan bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige buitenruimtes. Bovendien merk ik dat langdurige samenwerkingen zoals o.a. met ingenieursbureaus Arcadis en Tauw, maar ook bijvoorbeeld met de Hortus Botanicus Leiden mij veel voldoening geven. Het is gewoon gaaf als een gewaardeerde klant weer bij je terugkomt!

Met welke uitdagingen heb je dagelijks te maken?
In een wereld waarin de boom en zijn groeiplaats steeds meer onder druk staan en tegelijkertijd ook een belangrijke sleutel is voor een leefbare stad in de toekomst, staan we voor een grote uitdaging. Als boomspecialist is het van essentieel belang om integraal te denken en een brede kijk te hebben op ruimte, waarbij we ook rekening houden met andere vakdisciplines zoals nutsvoorzieningen en klimaatadaptatie. Soms worden we geconfronteerd met situaties waarin bepaalde oplossingsrichtingen voor bijvoorbeeld groeiplaatsen niet mogelijk zijn. Echter, juist in deze uitdagingen liggen kansen om creatieve en innovatieve oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan het behoud en de bescherming van onze waardevolle bomen en hun leefomgeving.

Is er een project dat je erg is bijgebleven?
Het opstellen van een boombeheerplan in Tokyo was een buitengewoon project, waarbij een diepgaande kennis van boomsoorten, snoeitechnieken, culturele aspecten en weers- en klimaatinvloeden een belangrijke rol speelden. Door middel van uitgebreide interviews met lokale aannemers is er een meerjarenplan opgesteld voor de tuin van de Ambassade, dat vervolgens jarenlang met succes is uitgevoerd door lokale aannemers. Met een heel mooi resultaat als gevolg!

Wat zijn de belangrijke thema’s voor het vak van Boomadviseur?
De impact van klimaatverandering op onze buitenruimte heeft een steeds grotere invloed op de keuzes en adviezen die we geven. Het behoud van bomen en de waarde die ze vertegenwoordigen, neemt hierbij een steeds prominentere plaats in. Daarnaast speelt ook de opkomst van digitale systemen zoals GIS en dataverzameling een steeds belangrijkere rol, waardoor het vak van Boomadviseur steeds breder wordt. Hoewel de focus nog altijd ligt op de boom en zijn groeiplaats, krijgen we te maken met een bredere context waarin we ons werk verrichten. Als Boomadviseur moeten we ons aanpassen aan deze ontwikkelingen en voortdurend streven naar innovatie en het vergroten van onze expertise zonder daarbij natuurlijke groeiprocessen uit het oog te verliezen.

Welk advies zou je Boomadviseurs in spe willen geven?
Het leggen van multidisciplinaire verbindingen is van onschatbare waarde. Samenwerken met experts op het gebied van bodem, water, klimaat en ondergrondse infrastructuur wordt steeds crucialer. Het delen van kennis en het opbouwen van een netwerk met andere groenprofessionals is van groot belang voor de toekomst, omdat dit gezamenlijk ook meer invloed kan hebben op beleidsvorming. Daarnaast is specialisatie binnen een bepaald thema, zoals bosecologie, sortiment of groeiplaatsen, belangrijk. Het voegt namelijk expertise toe aan het vakgebied. Door voortdurend te blijven groeien en ons te specialiseren, kunnen we bijdragen aan de ontwikkeling en het behoud van hoogwaardig groen in onze samenleving.

Terug naar nieuws