15 nov

Masterplan Diakonessenhuis Utrecht


Masterplan in uitvoering
In samenwerking met Inbo uit Amsterdam heeft Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten aan het masterplan gewerkt voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het Diakonessenhuis in Utrecht, Heijmans wegen bv is nu in volle gang met de uitvoering van het terrein van het Diakonessenziekenhuis in Utrecht. Al vanaf de jaren ’90 is Copijn de adviseur voor inrichting van het terrein en hebben we plannen gemaakt voor de parkeerplaatsen, voor de garage van de RAVU, de terreininrichting rondom de nieuwbouw van de Spoedeisende Hulp,  P3 en recent de aansluiting op de nieuwe parkeergarage.

Terreininrichting
De volgende stap in de ontwikkeling van het masterplan voor het Diakonessenhuis is gebouw Q, het gezondheidshuis. Deze is geprojecteerd op de bestaande parkeerplaats 1 en biedt ruimte aan instellingen die ook actief zijn in de gezondheidszorg met een verwantschap met het Diakonessenhuis. Het gezondheidshuis wordt gebouwd in 2017-2018. Vooruitlopend op de bouw wordt de nieuwe terreininrichting rondom de hoofdentree uitgevoerd en aansluitend na de bouw de inrichting rondom het gezondheidshuis.

Groen als uitgangspunt
In het plan dat op dit moment volop in uitvoering is, is het behoud van zoveel mogelijk groen uitgangspunt. Grote en waardevolle bomen worden gehandhaafd. En er is gezocht naar een bloemrijke zintuiglijke beplanting die een bijdrage levert aan een gezonde leefomgeving. Tevens is deze beplanting bij- en insectvriendelijk. Voor de hoofdentree komt een plein als ontmoetingsruimte en is er ruimte voor K&R taxi’s en mindervaliden plekken. De Diaklaan verbindt de Bosboomstraat met de Rubenslaan waardoor de ontsluitingsweg in de toekomst onderdeel gaat uitmaken van het stedelijke verkeerskundige weefsel.

Terug naar nieuws