Copijn Interieurbeplanting binnentuin
16 nov

Kantoorbeplanting voor gezonde werkplek

Uit onderzoek naar de ideale werkplek blijkt keer op keer de positieve invloed van planten op lichaam, geest en binnenmilieu. In een kantooromgeving vertaalt dit zich in een betere en dus hogere luchtvochtigheid, een aangenamere akoestiek en minder gebouwgerelateerde gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en geïrriteerde slijmvliezen. Kortom medewerkers voelen zich lekkerder in een groene omgeving en daarom is interieurbeplanting op de werkplek een belangrijk onderwerp.

Het bevorderen van de gezondheid op de werkplek leidt tot een lager ziekteverzuim, betere inzetbaarheid, hogere motivatie en minder verloop van medewerkers.” [RIVM, loketgezondleven.nl]Werkstress leidt jaarlijks tot 7,5 miljoen verzuimdagen en kost Nederland 1,8 miljard euro per jaar. Verzuim onder werknemers met een depressie is gemiddeld 30 dagen per jaar meer dan bij werknemers zonder een depressie. Jaarlijks komen er ongeveer 190.000 nieuwe gevallen van mensen met psychische klachten bij.” [Trimbos Instituut, 2012]

Groene cijfers – effect psychische en fysieke gezondheid
Gezondheid kan op verschillende manieren worden beïnvloed. Belangrijke factor hierin is de groene inrichting van het kantoor. Natuurlijke elementen als daglicht, frisse lucht, stilte en de groene omgeving dragen bij aan onze psychische en fysieke gezondheid. De inzet van groen kan worden gebruikt om ziekteverzuim te beperken, prestaties te verbeteren, mensen sneller te laten herstellen na zware inspanning, concentratie te vergroten en het stressniveau te laten dalen. Uit onderzoek blijkt: – productiviteit van medewerkers stijgt met 15% – stress en negatieve gevoelens verminderen met 30-60% – spanning en angst verminderen met 37% – boosheid en vijandigheid verminderen met 44% – vermoeidheid afneemt met 38% – het verzuim gemiddeld daalt met 14% [Van den Berg, 2005; Miyazaki, SD;  Bowler et al., 2010;  Verlarde et al., 2007;  Universiteit Cardiff, 2014; Bringlimark et al., 2007]

Wetenschappelijke kennis testen op de werkplek
Projectleider Elisabeth Nelson van een multidisciplinair Healthy Office Research Team deed, op verzoek van vastgoedadviseur CBRE, onderzoek naar de voorwaarden voor een gezonde werkcultuur met een multidisciplinair team van de Universiteit Twente en de Vrije Universiteit Amsterdam. Op het hoofdkantoor van CBRE in Amsterdam is de wetenschappelijke kennis over gezonde werkomgevingen in de praktijk getest.

Het onderzoek duurde in totaal zeven maanden. Tijdens de eerste twee maanden werden gegevens voor een nulmeting verzameld in de bestaande kantoorsituatie. Op basis van literatuuronderzoek kozen de onderzoekers vervolgens de vijf interventies waarvan verwacht werd dat ze het grootste effect zouden hebben. Drie daarvan vielen onder de noemer ‘gezonde keuzes’ met betrekking tot voeding, beweging en ontspanning. De andere twee hadden betrekking op ‘gezonde omgeving’ en betroffen de introductie van andersoortige verlichting en planten op de werkvloer.

Wat met name opviel was dat medewerkers zich door de veranderingen op hun werkplek veel energieker (met hoogste score 78% door gezonde voeding), gelukkiger (78% door planten op de werkplek) en gezonder voelden (71 % gerelateerd aan bewegen). Haar persoonlijke ervaringen en wetenschappelijke kennis worden in het boek The Healthy Office Revolution verwerkt dat binnenkort wordt gepubliceerd. Lees meer over dit onderzoek.

  Healthy Offices in een oogopslag. Bron: CBRE/Elizabeth Nelson

Planten verlagen CO² niveau
Naast de mentale gezondheid werkt groen ook positief voor de fysieke gezondheid. Door de aanwezigheid van alle apparatuur (printers, computers, kopieermachines) op kantoor worden veel schadelijke stoffen uitgestoten. Dit kan bij medewerkers klachten als geïrriteerde ogen en luchtwegen, keel- en hoofdpijn veroorzaken. Bovendien is het niet goed voor de concentratie. Planten zetten chemische stoffen van nature om in natuurlijke voedingsstoffen en verminderen dus de hoeveelheid schadelijke stoffen. Daarnaast verlagen ze ook het CO² niveau [TNO, 2008]. Onderzoek wijst uit dat gezondheidsklachten met 23% verminderen wanneer er planten aanwezig zijn [Bringslimark et al., 2007]. Zeker in moderne gebouwen is dit gezondheidseffect van groen significant. Doordat veel kantoren een eigen luchtcirculatiesysteem hebben kan de hoeveelheid verontreinigde stoffen in het gebouw tot tien keer meer zijn dan in de buitenlucht. In kantoren met planten worden 50-60% minder schadelijke schimmels gevonden vergeleken met kantoren waar geen planten voorkomen. Niet alleen de vervuilende stoffen worden afgevangen, ook houden planten de luchtvochtigheid op een comfortabel niveau.

Green Design: inrichtingsconcepten met planten
De wetenschap dat groen door middel van interieurbeplanting het werkplezier en de productiviteit van de medewerkers enorm stimuleert, beweegt veel facilitair managers en/of directieteams om groen toe te passen binnen hun gebouw. Terecht willen zij echter ook dat het groen, inclusief de materialen, passen bij het zorgvuldig gekozen interieur.

Diverse mogelijkheden geven een bijdrage aan de sfeer en het werkklimaat. Denk hierbij aan:
– Groen bij de werkplek
– Relatie binnen en buiten; uitzicht binnentuin
– Planten ter ondersteuning van het imago
– Afscheiding tussen loopgebied en zit-of werkplekken
– Het verhogen van de privacy tussen zit- of werkplekken onderling
– Verbijzonderen van een plek of ruimte

Inspirerende projecten op het gebied van interieurbeplanting

Hoofdkantoor FGH- groene entrée Het hoofdkantoor van FGH bank heeft een langgerekte binnentuin met tropische beplanting die als atrium fungeert. Het restaurant en tuin kruisen elkaar waardoor een bijzondere verblijfsruimte ontstaat. Lunchen in het groen voor de werknemers. Lees meer>> 

The Base- groene verblijfsruimte The Base op Schiphol heeft drie kantoortorens onderling verbonden middels een atrium. Binnen zijn acht tropische bomen, Bucida’s, met een hoogte van 9 meter geplaatst. Deze Bucida’s geven een aantrekkelijke uitstraling aan het Atrium, waardoor het een aangename locatie is geworden om elkaar te ontmoeten, te lunchen en te verblijven. Lees meer>>

Campus 013- Tropische binnentuin Het groen in de Tropische kas levert niet alleen een bijdrage aan een gezonde en representatieve omgeving, maar biedt leerlingen ook een directe connectie met het werkveld. Voor de leraren die vanuit de lerarenkamer uitkijken op de binnentuin, heeft groen juist een stress verlagend effect, iets dat goed van pas komt in hun hectische docenten bestaan. Lees meer>>

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van interieurbeplanting? Vraag een gratis adviesgesprek aan.

Terug naar nieuws