Uitreiking Gouden Zwaluw Copijn
11 Jun

Gouden Zwaluw voor Klinkenbergerplas Oegstgeest

Op donderdag 7 juni nam wethouder Jos Roeffen voor de gemeente Oegstgeest een Gouden Zwaluw in ontvangst van VNC-directeur Jaap Dirkmaat. Oegstgeest ontving de prijs voor de herinrichting van natuur- en recreatiegebied de Klinkenbergerplas. De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) spreekt van een „Metamorfose van een eentonige ontgrondingsplas naar een oase van natuur en landschap, waar educatie en recreatie hand in hand gaan en waar men – omringd door flora en fauna – tot een weldadige rust komt’. over de herinrichting van natuur- en recreatiegebied de Klinkenbergerplas in Oegstgeest.

Trots
Jos Roeffen is erg trots op de Gouden Zwaluw voor Oegstgeest. „We zijn in 2015 gestart met de herinrichting. Natuurontwikkeling was al direct een belangrijk doel. Uit de gesprekken met huidige en toekomstige gebruikers van het gebied, binnen en buiten Oegstgeest, kwamen al snel ideeën voor meer natuur bij de Klinkenbergerplas. De oeverzwaluwkast, de natuurspeelplaats, de aanplant van fruitbomen en de keuze voor inheemse en bijenvriendelijke beplanting laten zien dat mens en natuur in Oegstgeest goed samengaan. Ons toch al groene dorp is een natuur- en recreatiegebied rijker. Dat de nominatie vanuit een omwonende komt, maakt deze prijs des te meer bijzonder.”

De Gouden Zwaluw
De VNC reikt deze prijs uit aan personen of organisaties die zich ingezet hebben om de natuur in de straat, wijk of stad te bevorderen. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje en een oorkonde.

Plan voor revitalisatie
Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten heeft de afgelopen twee jaar het plan voor revitalisatie van het 40 ha gebied bedacht en in uitvoering begeleid. Met intensieve bewonersparticipatie is een plan ontwikkeld om met gelijke beheerlasten een gebied met meer natuurwaarden voor een veel bredere doelgroep van gebruikers aan te spreken. De Klinkenbergerplas is een voormalige zandwinlocatie waar sinds de jaren tachtig gerecreëerd kan worden. De gemeente Oegstgeest heeft samen met bewoners en betrokken organisaties de Klinkenbergerplas een kwalitatieve impuls gegeven, waardoor de plas zowel binnen Oegstgeest als in de regio een belangrijke locatie gaat vormen voor recreatie en natuurbeleving. Belangrijke opgave was om de grote verschillen van bestaande en nieuwe gebruikersgroepen met landschappelijke ingrepen te reguleren. Nieuwe markante elementen zoals een uitzichtpunt, natuurpassage en natuurspeelplaats zijn opgelijnd langs een nieuwe wandeling en geven de bepalende signatuur aan het gebied.

Oase van natuur en landschap
Nieuwe beplantingen versterken de verschillen, het karakter en beleving. De beplanting en het assortiment verteld iets over de functie van de plek. Op de extensieve plekken ligt de nadruk op spontane natuurontwikkeling waarin de natuurlijke processen die al gaande zijn vooral in het beheer te begeleiden. Bosvakken zijn hier van groot formaat en worden onderbroken door verrassende doorkijkjes. De gekozen beplanting is inheems en biedt veel nest- en schuilgelegenheid aan vogels. De belangrijkste natuurkernen worden beschermd door dichte randen. De beplanting voor de intensieve plekken benadrukken de natuurbeleving. Het toepassen van fruitbomen, samen met de vlechtheggen en een graanakker door een van de werkgroepen, biedt het gebied een scala aan natuurbeleving.

Terug naar nieuws