copijn maakt herstelplan schade valwind leersum
15 feb

De groene jas van Leersum: herstelplan na schade valwind

Copijn is zeer vereerd met de opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor het opstellen van het herstelplan voor de valwind die het dorp Leersum op 18 juni vorig jaar trof. De storm verwoestte in korte tijd een aanzienlijk deel van de volwassen groenstructuur in de openbare ruimte, tuinen en de aangrenzende bossen.

Samenwerken aan herstel groenstructuur

Samen met het dorp werken Copijn Landschapsarchitecten en Copijn Boomspecialisten het komend half jaar aan een plan voor het herstel van die structuur voor het meest getroffen deel van de bebouwde kom. Een uniek en eervol project waar de kernwaarden ‘impact, kennis en samen’ van Copijn maximaal tot uitdrukking komen. In juli van dit jaar ronden wij het herstelplan af zodat in het komend winterseizoen de uitvoering van start kan gaan.

Lees ook het bericht hierover van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Foto: Cees Keur in opdracht van gemeente Utrechtse Heuvelrug

Terug naar nieuws