Beplantingsplan BOSS
15 sep

BOSS wordt geen wijk met bomen, maar een bos met woningen

Interview met Jeannette Schreurs, landschapsarchitect Copijn

De landschapsarchitecten van Copijn doen graag iets bijzonders met de plekken waarvoor ze plannen ontwikkelen. Plannen met een twist, waardoor wat gewoon lijkt, weer speciaal wordt. Zoals in BOSS. “Dit wordt niet zomaar een groene woonwijk, ergens in Nederland, maar een Bosgoed, waar bosontwikkeling en wonen hand in hand gaan.

“Nederland kent schitterende gebieden, oude parken, buitenplaatsen, landgoederen en vestingwerken”, vertelt Jeannette Schreurs, landschapsarchitect bij Copijn. “Onze uitdaging is om het verhaal van de plek te vertalen naar een ontwerp, zodat er nu en in de toekomst weer volop genoten kan worden van een gezonde, mooie groene leefomgeving.”

Kampementen uit de Steentijd
“De locatie waar BOSS komt lijkt op het eerste gezicht niet meer dan een stuk landbouwgrond. Als je beter kijkt, dan ontdek je de gelaagdheid van het gebied met bos, polder en water, maar ook met een interessante archeologische structuur. Ik vind het fascinerend dat in dit jonge cultuurlandschap vindplaatsen verborgen liggen van kampementen uit de Steentijd. We maken die vindplaatsen in het ontwerp weer zichtbaar als bijzondere plekken in het centrale park. De open cirkelvormige parkruimtes in het plan borgen deze schatten uit het verleden en vormen daarmee een essentieel onderdeel van het plan voor BOSS.”

Het bos de wijk in
“Bij het maken van plannen voor nieuwbouwprojecten kijken we altijd goed naar welke kwaliteiten een gebied heeft en hoe wij die kunnen benutten. De archeologische vondsten zijn daarbij interessant, maar ook het Cirkelbos waaraan de locatie grenst. Zo ontstond het idee om het Cirkelbos niet als context te beschouwen, maar letterlijk de wijk in te trekken: geen standaard groene woonwijk, maar bos tot aan de voordeur. Dat bos in BOSS wordt in verschillende fases aangeplant. We maken een mooie mix van al wat grotere bomen, snelgroeiende bomen en daarbij struiken en een kruidlaag. Het is in beginsel natuurlijk een jong bos, maar het zal zich snel ontwikkelen tot een echt bos dat op natuurlijke wijze aansluit bij het al bestaande Cirkelbos.”

Landhuis als middelpunt
“De cirkels in het bestaande Cirkelbos ervaar je eigenlijk nauwelijks meer na zoveel jaar. Door de nieuwe cirkels in BOSS grotendeels open te laten, vormt het een prominente open ruimte in het bos. Het park vormt tevens de kern van de wijk, met daarin een nieuw landhuis als hoofdmoment, zoals je vaak op grote landgoederen ziet. Het wordt een centrale plek waar je kunt ontspannen en elkaar kunt ontmoeten. Zoals de kampementen uit de Steentijd dat ook waren.”

Het bos beleven
“We ontwikkelen dus geen wijk met bomen, maar een bos waartussen straks woningen komen op enorme kavels. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er hekken of schuttingen komen. Dat zou het gevoel van wonen in een bos tenietdoen. Erfafscheidingen worden landschappelijk vormgegeven, bijvoorbeeld als kleine verhoging in het bos in de vorm van een grondwal, al dan niet beplant met heesters. In BOSS beleef je het wonen in een bos straks echt zoals wonen in een bos bedoeld is.”

Samen verantwoordelijk
“Ik zie het als een mooie uitdaging om de bestaande akker te transformeren tot woonpark. Dat doe ik niet alleen, maar in nauwe samenwerking met alle partijen die deelnemen. Zo hebben we nauw contact met de architect, ingenieurs en de bouwers. Wat willen we bereiken, wat is ‘onze droom’ en hoe kunnen we die haalbaar maken. Doordat alle partijen aan tafel zitten, hebben we een gedeelde visie: een ‘Bosgoed’ ontwikkelen van en voor de toekomstige bewoners.”

Lees meer over het project of het interview:

https://www.boss-overgooi.nl/#home

https://www.boss-overgooi.nl/interviews/landschapsarchitect-copijn/

Terug naar nieuws