Boomverplanting Brederode Copijn
04 okt

Boomverplantingstijd breekt weer aan

De goede boom staat niet altijd op de goede plek. Door stedenbouwkundige herontwikkeling kunnen fraaie en waardevolle bomen niet altijd op hun standplaats worden behouden. Doordat bijvoorbeeld een straat gereconstrueerd wordt, waarbij een nieuw riool wordt aangelegd of omdat ze plaats moeten maken voor nieuwbouw. Reden om een boom te verplanten. Of de boomverplanting technisch haalbaar en zinvol is, wordt op basis van een verplantbaarheidsonderzoek bepaald. Bomen worden bij voorkeur verplant in het winterseizoen, omdat de bomen dan in de rustperiode zijn.

Grote bomen dragen bij aan de leefbaarheid in een stedelijke omgeving. Een volwassen boom heeft veel belangrijke functies zoals water opnemen en verdampen, schaduw geven en een leefomgeving en schuilplaats vormen voor dieren en insecten. Volwassen bomen in goede conditie dragen bij aan een positief klimaat van de stad. De laatste jaren wordt veel geïnvesteerd in de bomen binnen stedelijk gebied. Van groeiplaatsverbetering, aanplanten, nazorg en snoei tot boomveiligheidscontroles. Copijn Boomspecialisten zet zich in voor het behoudt van bomen en onderzoekt of verplanten een optie is.

Direct eindbeeld en economische waarde
Ontwerpen doen de landschapsarchitecten op basis van een eindbeeld van een te planten boom. Grote bomen maken een wijk aantrekkelijker en spelen een belangrijke rol voor een leefbare woonomgeving. Het heeft ook een waarde vermeerderend effect op het vastgoed. Soms kunnen bomen die vrijkomen op een andere locatie ingepast worden in het nieuwe plan. Dit hebben wij ook gedaan in Park Brederode in Bloemendaal. Doordat volwassen bomen zijn verplant, ervaren bewoners van Park Brederode direct het gevoel van wonen in een oud en volgroeid park.

Verplantbaarheidsonderzoek
Eerst bepalen wij visueel of de boom verplantbaar is. Is deze boomsoort goed verplantbaar? En hoe is de conditie van de boom? In dit onderzoek wordt de huidige situatie van de boom beoordeeld op kwaliteit, conditie en stabiliteit. Daarnaast wordt de ondergrondse situatie beoordeeld aan de hand van een verplantbaarheidsonderzoek. Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar het bodemprofiel, wortelstelsel, grondwater en kabels en leidingen. Ook de keuze van het nodige materieel en de transportroute van de oude naar de nieuwe standplaats is van wezenlijk belang om een boomverplanting succesvol te laten verlopen. De resultaten van een verplantbaarheidsonderzoek helpen bij het maken van een goede afweging of de boom überhaupt verplant kan worden en wat de slagingskansen zijn.

Voorbereiden van de boom
Het liefst bereidt Copijn Boomspecialisten bomen voor op hun verplanting. Als de tijd het toestaat graven wij de kluit rond tot de gewenste afmeting die afgestemd wordt op de stamdiameter en de opbouw van het wortelpakket. Hierdoor worden nieuwe haarwortels aangemaakt, waardoor de boom na de verplanting sneller water en voedingsstoffen kan opnemen op de nieuwe locatie. Het prepareren van de kluit is vooral noodzakelijk bij boomsoorten die bekend staan als matig verplantbaar zoals esdoorns en eiken. Daarnaast snoeien wij de kroon van de boom zodat het mee te verhuizen wortelstelsel de grootte van de boom straks aan kan. Gelukkig kunnen wij ook zonder voorbereiding bomen succesvol verplanten. Als wij deze gewenste tijd niet hebben om de kluit voor te bereiden, geven we extra aandacht aan de boom bij de groeiplaatsinrichting en nazorg of geven wij aan dat de boom niet verplantbaar is.

Groeiplaatsinrichting nieuwe plaats
De inrichting van de nieuwe plantplaats zorgt mede voor een succesvolle verplanting. De groeiplaatsinrichting is een belangrijk onderdeel van het verzorgen van bomen. Verschillende groeiplaatssubstraten en constructies worden in toenemende mate gebruikt om natuurlijke groeiplaatsinrichtingen na te bootsen. Boven- en ondergrondse boomverzorging is van wezenlijk belang voor het begeleiden van bomen tot hun eindbeeld. Met name in stedelijk gebied zorgt verstedelijking en toename van boven- en ondergrondse infrastructuur voor verschillende stressfactoren. Dit leidt tot voortijdig aftakelende bomen. Om dergelijke problemen te voorkomen zijn er in de afgelopen jaren verschillende groeiplaatssubstraten en constructies door Copijn gebruikt.

Groeiplaatssubtraten
Met verschillende substraten (afhankelijk van het type verharding) kunnen de groeiplaatsinrichtingen verrijkt worden om het bodemleven te stimuleren en voldoende doorwortelbare ruimte te creëren. Daarnaast kunnen ook groeiplaatsconstructies met een drukspreidende functie worden toegepast om wortelschade, wortelopdruk en verdichting te voorkomen en de water- en luchthuishouding te verbeteren. Ook kunnen wij verschillende kunstmatige constructies aanleggen waardoor extra doorwortelbare ruimte wordt gecreëerd.

Nazorg
Een essentieel onderdeel van het aanslaan van de boom op de nieuwe plantplaats is naast de gedegen voorbereiding ook goede nazorg. Hierin wordt gedurende enkele jaren na aanplant de boom periodiek van water en bemesting voorzien. Wij monitoren de water- en zuurstofhuishouding en registeren hoe de conditie van de boom is. Regelmatige controles en watergiften zijn van essentieel belang voor het slagen van de verplanting.

Verplanten, een vak
Een boom verplaatsen is nog niet zo moeilijk, maar verplanten is een echt vak. Copijn Boomspecialisten heeft meer dan 50 jaar ervaring in dit vak. Voor het verplanten van bomen zetten wij verschillende methodes in. Afhankelijk van de situatie en omstandigheden wordt bekeken welke methode wij het beste kunnen gebruiken.

Praktijkvoorbeelden verschillende boomverplantingen:
Verplantmachine
Copijn Boomspecialisten heeft zelf een speciale verplantmachine voor zware bomen tot ruim 50 cm stamdiameter en ruim 25 ton gewicht ontwikkeld. Deze verplantmachine is uniek in Europa. Het was oorspronkelijk een ‘army scraper’ die door het Amerikaanse leger werd gebruikt voor de aanleg van landingsbanen en kazerneterreinen. In 1973 is deze Caterpillar omgebouwd tot verplantmachine en voorzien van een verplantschop. Sindsdien meer dan duizend bomen succesvol verplant. Verplanting in Leiden – Lees meer>>

Hijsen van bomen
In Utrecht heeft Copijn de lindes van circa 13 tot 18 meter hoog met de boordkraan op de vrachtwagen geplaatst. Vervolgens gingen ze liggend door de stad Utrecht naar de nieuwe plantplek. Voor deze lindes uit Kanaleneiland is nu een goede bestemming gevonden. De bomen hebben een tweede leven in het nieuwe park aan de herstelde Catharijnesingel bij Paardenveld gekregen. Op deze nieuwe plek krijgen de bomen de mogelijkheid om verder te groeien. Verplanting Lindes nieuwe singel bij Paardenveld – Lees meer>>

Vijzelmethode
De vijzelmethode werd voor het eerst ingezet voor een verplanting van twee zware volwassen bomen in Driebergen met een zeer forse kluit van 8 bij 8 meter. Door deze methode was de verplanting op korte termijn mogelijk zonder voorbereiding van 2 á 3 jaar. De daadwerkelijke verplanting duurde 1 dag per boom. Na het persen van de stalen buizen onder de kluit en het fixeren, werd de boom gelift en in circa 6 uur via een rolbaan naar de nieuwe standplaats getransporteerd. Verplanting Mammoetboom en Watercipres bij de Lange Dreef in Driebergen – Lees meer>>

Terug naar nieuws