Copijn Boomspecialisten nederlandse ambassade Tokio
27 aug

Boomspecialisten adviseren van hier tot Tokio

Deze week zijn weer twee van onze boomspecialisten voor enkele dagen naar Tokio afgereisd. Ter plaatse zullen zij de staat van alle bomen bij de Nederlandse Ambassade beoordelen na 3 jaar onderhoud. Dit onderhoud is uitgevoerd door een Japans plaatselijk boomverzorgingsbedrijf die door Copijn eerder is geselecteerd. De Nederlandse ambassade bevindt zich in een groene oase gelegen midden in het centrum van Tokio. Het parkachtige terrein met een grootte van 1 hectare herbergt veel grote en waardevolle bomen die in toenemende mate onderhoud vergen.

Eerder boomadvies in 2014
Copijn Boomspecialisten is in 2014 reeds langs geweest om hiervoor een visie te ontwikkelen en deze te combineren met een concreet uitvoeringsplan. Het plan bestond uit de nodige boomverzorgende werkzaamheden met fasering en bijbehorende budgetten. Naast stabiliteit en veiligheid staat hierbij ook de kwalitatieve ontwikkeling van het park centraal.

Bomenbeleidsplan
Onze boomspecialisten stellen na de boombeoordeling deze week opnieuw een plan op voor de komende 5 jaar. Tevens vinden er interviews plaats met boomverzorgingsbedrijven en wordt er voor de komende jaren een nieuwe aannemer geselecteerd.

Team boomtechnisch adviseurs
Copijn Advies adviseert opdrachtgevers over het duurzaam beheren en inrichten van de openbare ruimte. Ons team bestaat uit specialisten die vanaf het conceptniveau mee kunnen denken met de opdrachtgever. Wij zien ons zelf als sparringpartner bijvoorbeeld aanschuiven bij het beoordelen van de technische haalbaarheid van een ontwerp, de lange termijn visie van een bomenbestand en het beleid ten aanzien van het groenbezit. In alle fasen erna zorgt Copijn voor het boomadvies en de verdere praktische invulling. Meer advies projecten zijn hier te lezen.

Terug naar nieuws