22 dec

Beeldkwaliteitsplan Energiecampus Leeuwarden


Ontwerpvisie en beeldkwaliteitsplan
Op de voormalige vuilstort Schenkenschans wordt de Energiecampus van Leeuwarden gecreëerd. Oosterhof Holman en E Kwadraat hebben initiatief genomen om in samenwerking met de gemeente Leeuwarden van de vuilstort een duurzaam bedrijvenlandschap te maken. Het levert energie voor eigengebruik en aan de stad. Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten heeft voor de Energiecampus Leeuwarden de ontwerpvisie en het beeldkwaliteitsplan opgesteld. Nieuwe technologieën op het gebied van duurzaamheid worden ontworpen, gemaakt, geëtaleerd en vermarkt. Het campus terrein wordt uitgewerkt als een symbiose tussen duurzame energieproductie en een attractief landschap. Het verbeeldt de verweving van hightech innovatie en natuurlijke processen.

Biofilters zuiveren het water
De motor van Energiecampus is de groene biomassavergister. De energie die daaruit vrij komt wordt benut voor het bedrijventerrein. Copijn Tuin- en landschapsarchitecten heeft het stedenbouwkundig plan opgesteld en vertaalt in een beeldkwaliteitplan voor zowel architectuur als landschap. De campus wordt aan de noordzijde afgezoomd met een rij bekkens, waarin water wordt opgevangen. Biofilters zuiveren het water en zorgen voor een (beperkte) aanwas van biomassa voor de vergister. Nu al levert de Schenkenschans duurzame warmte en elektriciteit aan de Elfstedenhal. Straks gaat de Energiecampus groene stroom, gas of warmte leveren aan circa 8.000 huishoudens in Leeuwarden.

Het landschap van de Energiecampus is opgenomen in de structuurvisie ‘Nieuwe Stroomland’ als groene verbinding tussen de stad en de omliggende woonkernen. Deze landschappelijke inpassing dooraderd het gehele campusterrein. De landschappelijke inpassing bestaat uit een ruim opgezette recreatieve waterrijke groene zone met daarin een dijklichaam en een recreatief fietspad. Het is een gebied waar een goede landschappelijk inpassing van een campusterrein gecombineerd wordt met recreatieve fietspaden en mooie zichtpunten.

Klik hier op de website van Energiecampus Leeuwarden voor meer informatie.

Terug naar nieuws