Beheer van Buitenplaatsen

Bij Copijn vinden wij uw buitenplaats van onschatbare waarde. De familie Copijn zet zich al vanaf 1807 in voor de ontwikkeling en het behoud van uw buitenplaats. Bij Copijn Groenaanleg en beheer is een enthousiast, zeer ervaren team dat zich gespecialiseerd heeft in het onderhouden en aanleggen van buitenplaatsen. Copijn Boomspecialisten is een autoriteit op het gebied van boomwerk, boomadvies en boomtechnisch onderzoek. Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten adviseert bij het aanvragen van subsidie, schrijven van een beheerplan, ontwerpen van een uitbreiding en tuin aanleg & onderhoud.

Landgoederen

Bij een plan voor bestaande landgoederen kan een keuze worden gemaakt uit reconstructie (terug naar een bepaalde periode) of renovatie (een nieuw plan op basis van het gedachtegoed van een of meerdere perioden uit het bestaan van het landgoed). Copijn laat zich inspireren door het oorspronkelijke plan. Soms zijn er meerdere plannen aanwezig of soms zijn er geen plannen voorhanden, maar zijn er duidelijk stijlkenmerken uit verschillende tijden aanwezig. Onze visie bestaat uit een keuze uit de verschillende tijdslagen, waarbij de nog aanwezige elementen op het landgoed zeer bepalend zijn voor de denkrichting. Deze visie is de basis voor een plan. In het veld kan op basis van het plan (gefaseerd) ingegrepen worden.

Buitenplaats

Een landgoed wordt vaak als volgt gedefinieerd: een groot stuk grond van meerdere hectares, met landerijen, tuinen en daarop vaak een of meerdere landhuizen, een kasteel, grote boerderij of kerk. Volgens de Natuurschoonwet kan de eigenaar van een landgoed onder bepaalde voorwaarden een belastingvoordeel krijgen. Een nieuw landgoed is een openbaar toegankelijk boscomplex, al dan niet met overige gronden, met daarin een woongebouw ‘van allure’ met maximaal twee á drie wooneenheden en een minimale omvang van de bebossing van minimaal 5 hectares. Bovendien vormt het woonhuis een architectonische eenheid met het omringende groen. Elke provincie heeft haar eigen eisen betreffende een nieuw landgoed. Zo ook voor het aantal hectares dat minimaal nodig is. Dat is soms ook meer dan 5 hectare.

Copijn Groenaanleg en beheer
Hans Jansen
Bedrijfsleider
06 23 24 79 18
groenaanlegenbeheer@copijn.nl

Neem contact op ›

Groenaanleg en beheer projecten

Neem contact op