Daktuin ontwerp

Daktuin onderdeel van het ontwerp

Het begrip daktuin alleen is te beperkt geworden om aan te geven wat er tegenwoordig op daken wordt gemaakt. Complete woonwijken verschijnen op daken waarbij het herkenbare beeld van woonstraten, pleinen, wandelpaden en grondgebonden woningen nauwelijks nog doet vermoeden dat er een garage of een ander gebouw onder zit. Niet zelden zien we dat door deze ontwikkeling het daklandschap de kenmerken gaat vertonen van de tijd waarin deze wordt ontworpen en aangelegd.

Verstedelijking vergroot vraag daktuinen

De laatste jaren werden daktuinen meer en meer een noodzakelijk onderdeel van een bouwplan. Onze steden verdichten en we hebben dubbel ruimtegebruik nodig om te kunnen bouwen. Vooral parkeren in de stad vraagt zoveel ruimte dat deze voorziening, mede gestuurd door overheden, steeds vaker verdwijnt onder een groen dak. Ook het inzicht dat groene daken helpen bij het bufferen van regenwater en het verlagen van piekbelastingen op het riool heeft geleid tot meer daktuinen, mede door diverse subsidiemogelijkheden. De maatschappelijke en technische ontwikkelingen hebben niet alleen geleid tot meer daktuinen, maar ook tot complexere constructies en slimmere oplossingen. Eerder werd al genoemd dat grondsoorten op daken, substraten, steeds beter worden waardoor dikkere grondpakketten daken minder belasten en groen toch de kans krijgt zich goed te ontwikkelen.

Richtlijnen voor ontwerp daktuin

Vanaf 2000 nam de aanleg van daktuinen een grote vlucht. In commissies werden eisen geformuleerd waaraan daktuinen technisch gezien moeten voldoen. Copijn was betrokken bij de totstandkoming van de dakbegroeiingsrichtlijn (een richtlijn voor ontwerp, aanleg en onderhoud van dakbegroeiingen), een uitgave van het SBR. In dit boekwerk zijn alle randvoorwaarden voor met name de aanleg van daktuinen geformuleerd, inclusief de bijbehorende beproevingen. Duidelijk is dat daktuinen zijn opgenomen in de officiële regelgeving. Schades en risico’s hebben geleid tot de wens om zaken vast te leggen. Copijn is overigens in deze richtlijncommissie nog steeds actief. Copijn maakt zich er sterk voor dat groen de boventoon blijft voeren en daktuinen groene oases in de stad zijn en blijven.

Copijn Landschapsarchitecten
Sander Rombout
Landschapsarchitect en teamleider
06 51 22 79 63
landschapsarchitecten@copijn.nl

Neem contact op ›

[contact-form-7 404 "Not Found"]