Groeiplaatsonderzoek

Opties groeiplaatsonderzoek

De basis van de ontwikkeling van een boom ligt in een goede groeiplaats. Daarom heeft Copijn een breed palet aan mogelijkheden om deze parameters te meten en te analyseren. Naast een grondboring of profielsleuf kan bodemvocht, zuurstof en methaangasvorming worden gemeten. Ook de verdichting van een groeiplaats alsmede de fysische, chemische en biologische samenstelling kan in beeld worden gebracht. De situering van beworteling kan in diverse gevallen in beeld worden gebracht met behulp van de grondradar technologie. Dit in combinatie met het graven van een aantal proefsleuven. De grondradar wordt ingezet om de ligging en intensiteit van beworteling te detecteren.

Resultaat proefsleuf/Grondboring

Bij het graven van een proefsleuf kunnen onder andere de volgende aspecten worden onderzocht: bewortelingsdikte- en diepte evenals de spreiding van het wortelstel, wortelschades, bodemprofiel en -samenstelling, vochthuishouding, bodemverdichting en bodemzuurstof. Bij vaststelling van de oorzaak van de conditievermindering kan er een passend advies worden gegeven. Zo kan bij storende lagen in het bodemprofiel een schijngrondwaterspiegel ontstaan. Groeiplaatsverbetering kan dan een van de geadviseerde mogelijkheden zijn. De aanpak van een groeiplaatsprobleem kan per boomsoort sterk verschillen. Bij een aantasting door houtparasitaire schimmels kan een groeiplaatsonderzoek de nodige informatie bieden voor een onderbouwd advies. In sommige gevallen zijn bomen in mindere mate duurzaam te behouden maar is snoei nog een passende optie. Een boom kan na kroonreductie vaak nog een aantal jaren op afdoende veilige wijze behouden blijven.

Copijn Advies
Miklos Suijk
Bedrijfsleider
boomspecialisten@copijn.nl

Neem contact op ›

Gerealiseerde projecten

Copijn heeft een boomtechnisch onderzoek gedaan bij de dikste beuk van Nederland omdat de conditie van de boom sterk achteruit is gegaan.
Boomtechnisch Onderzoek Dikke Beuk
Boomspecialisten
Bekijk
Copijn-Vijzelmethode_Driebergen-verplanting
Verplanting Vijzelmethode Driebergen
Boomspecialisten
Bekijk
Op 1 oktober 1966 begon Copijn met het redden en verzorgen van oude bomen. De nog jonge Jørn Copijn introduceerde toen boomchirurgie als eigen discipline in Nederland.
Linde van Achterberg
Boomspecialisten
Bekijk
Copijn-Boomverplanting-Paardeveld
Boomverplanting Gemeente Utrecht
Boomspecialisten
Bekijk

Neem contact op