Boomvellingen

Boomvellingen

Wanneer een boom niet (veilig) gehandhaafd kan blijven op de huidige standplaats is het kappen van bomen vaak onvermijdelijk. Het niet veilig kunnen handhaven van een boom kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan een boom als gevolg van verminderde conditie breukgevaarlijk worden of kan er door een aantasting van (parasitaire) schimmels een risico op windworp optreden.

Boomverzorgende maatregelen

Ook een onvoldoende dikke restwand behoort tot de mogelijke oorzaken waardoor een boom niet behouden kan blijven. Wanneer boomverzorgende maatregelen zoals verplanten, snoeien of bemesten geen optie meer is, is kap onvermijdelijk. Het kappen van bomen biedt tegelijkertijd weer nieuwe kansen voor nieuwe aanplant.

Vellen

Afhankelijk van de grootte en locatie van de boom kan een boom op verschillende manieren worden verwijderd. Zo kan de boom in delen worden weggehaald met behulp van een telekraan, kan de boom klimmend worden geveld of machinaal met een mobiele graafmachine.

Copijn Boomspecialisten
Miklos Suijk
Bedrijfsleider
boomspecialisten@copijn.nl

Neem contact op ›

Boomspecialisten projecten

Neem contact op