Bomen Effect Analyse

Bomen Effect Analyse (BEA)

Een Bomen Effect Analyse (BEA) is een gestandaardiseerde methode om de mogelijke effecten van nieuwbouw-, herinrichtings- of renovatiewerkzaamheden in de nabijheid van bomen in kaart te brengen. Een basis vraag die bij een BEA gesteld wordt is: “Kan de boom, in het perspectief van de voorgenomen bouw of aanleg, in zijn huidige verschijningsvorm en op deze standplaats, duurzaam behouden blijven?”.

Kwaliteit van de bomen

Voor het beantwoorden van een Bomen Effect Analyse wordt eerst de kwaliteit van de boom in kaart gebracht volgens de VTA-methode. Aanvullend hierop wordt ondergronds onderzoek uitgevoerd naar bodem, beworteling, grondwater, kabels en leidingen of nieuwe gevellijnen. Vervolgens wordt het ontwerp en/of voorgenomen (bouw)plan bestudeerd om de (on)mogelijkheden voor de boom in kaart te brengen. Dit leidt tot een advies en conclusie waarin een boombeschermingsplan, aanpassing van het ontwerp of alternatieven uitkomst kunnen bieden. De huidige conditie, bewortelingspatroon, verplantbaarheid, omgevingswaarde, financiële waarde (taxatie) en de nieuw geplande inrichting zijn medebepalend voor de inpasbaarheid van de bomen binnen het project.

Interactief proces

Het uitvoeren van een BEA is een interactief proces dat om maatwerk vraagt. Afhankelijk van de projectfase dient een BEA alle relevante thema’s te omvatten die van belang zijn bij de bouw en aanleg. Een BEA betreft een doorlopend advies vanaf het begin tot en met de afronding van een project. Het hoogste rendement kan worden behaald wanneer het bomenonderzoek reeds in een vroeg projectstadium (schetsfase) wordt ingezet door de opdrachtgever. Naarmate de plannen vorderen volgt meer en meer advies op maat. Op deze wijze ontstaat er ruimte om met alle betrokken partijen de beste en meest duurzame oplossing te kiezen. Voorafgaand aan een project kan daarbij de kwaliteit van het bomenbestand en de beheer- en beleidsstatus in beeld worden gebracht evenals de ruimte voor inpassing van bijvoorbeeld gebouwen en de toekomstige inrichting.

 

Copijn Advies
Miklos Suijk
Bedrijfsleider
boomspecialisten@copijn.nl

Neem contact op ›

Gerealiseerde projecten

De verplanting in Park Brederode in Bloemendaal werd uitgevoerd met de Caterpillar verplantmachine. Er zijn ruim 2500 bomen beoordeeld op verplantbaarheid.
Verplanting Park Brederode
Boomspecialisten
Bekijk
De oude lindelaan op Landgoed De Paltz is tijdens een storm zwaar beschadigd. Na het vellen van de bomen zijn nieuwe lindes aangeplant, de laanstructuur.
Aanplanten Landgoed De Paltz
Boomspecialisten
Bekijk
Na afronding van het voorontwerp heeft Copijn Advies voor diverse deelzones een Bomen Effect Analyse uitgevoerd.
Bomen Effect Analyse Stationsgebied Driebergen-Zeist
Boomspecialisten
Bekijk
Copijn-Boomverplanting-Paardeveld
Boomverplanting Gemeente Utrecht
Boomspecialisten
Bekijk

Neem contact op