Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Windesheim

Periode
-
2009 - 2010
Opdrachtgever
-
Christelijke Hogeschool Windesheim
Lokatie
-
Zwolle
Werkveld
-
Discipline(s)
-

De huidige locatie van de Hogeschool van Windesheim staat voor een ingrijpende verandering. Om autonome groei mogelijk te maken is een ambitieuze Masterplan opgesteld dat voorziet in herontwikkeling van de locatie met sloop en nieuwbouw voor de komende 10 jaar. Uitgangspunt is de ontwikkeling van een Campus met een diversiteit aan gebouwen en functies op één herkenbaar terrein. In het stedenbouwkundige masterplan ligt de nadruk op de organisatie van de locatie en de ruimtelijke verschijningsvorm van de te ontwikkelen gebouwen.

In het plan wordt uitgegaan van een concentratie van bebouwing in een uiteindelijke carrévorm. Het hart van de campus wordt gevormd door het ‘forum', een groene multifunctionele bruikbare ruimte. Uitgangspunt is een dubbel ruimtegebruik met op de begane grond een diversiteit aan functies en op het dek ruimte voor ontmoeting en verblijf in de open lucht.

In de centrale hal van het spoorgeouw zijn meerdere Wonderwalls met een totale oppervlakte van ongeveer 80m2 geplaatst.

Zie ook het filmpje van Green Dream District op National Geographic Channel
Film: Interview met Ilse De Meulemeester

Lees meer over