Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Wijkerbaan

Periode
-
2009 -
Status
-
lopend
Opdrachtgever
-
Gemeente Beverwijk
Lokatie
-
Beverwijk
Werkveld
-
Discipline(s)
-

Het tweede centrum van Beverwijk wordt opnieuw ingericht met een renovatie van het bestaande winkelcentrum, nieuwbouw van ruim 200 woningen en ondergrondse parkeervoorzieningen. Aan Copijn is gevraagd een ontwerp voor de openbare ruimte van ongeveer vier hectare te maken waarbij functionaliteit en een aantrekkelijke woonomgeving hand in hand moeten gaan.

In het concept hecht het gebied zich aan de groenstructuur van Beverwijk, langs de doorgaande wegen. De parkeervoorzieningen zijn tegen het winkelcentrum gesitueerd. De stedenbouwkundige kamstructuur wordt in het nieuwe gedeelte versterkt met een parkzone boven de parkeergarage. De samenhang van het gebied wordt versterkt door uniform materiaalgebruik en detaillering.

De planvorming heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking met de gemeente Beverwijk, Arcadis, Wonen op Maat en Redema Consultants.