Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Visie & Missie

Visie
Klimatologische veranderingen en verstedelijking vragen om nieuwe groene toepassingen en duurzame omgang met historisch groen. Copijn verbetert intensieve leefomgevingen met groene oplossingen en schept toekomstperspectief voor historisch groen.

Missie
Voor het voortbestaan van deze aarde is groen een onmisbaar element. Copijn maakt zich sterk om het essentiële met het esthetische te verbinden en te vermeerderen, opdat voor nu en in de toekomst genoten kan worden van een gezonde, mooie groene leefomgeving.