Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Vestingwerken Hellevoetsluis (1) Vredestijd

Periode
-
2006
Status
-
Uitvoering 2007
Opdrachtgever
-
Gemeente Hellevoetsluis
Lokatie
-
Hellevoetsluis
Toon op de kaart
Werkveld
-

Voor de eerste opgave - Vredestijd – is een consoliderende reconstructie uitgevoerd. We hebben de
lijnen van de oorspronkelijke verdedigingswerken aangescherpt met een profilering van de taluds en de positie van de paden.

Van oudsher beschermden verschillende verdedigingswerken de voormalige marinehaven van Hellevoetsluis en de Zuid-Hollandse Waterlinie tegen de vijand. Anno 2005 bestonden de vestingwerken uit gedeformeerde grondlichamen met een diversiteit aan beplantingen en wandelpaden. De gemeente Hellevoetsluis wilde een renovatieplan dat recht doet aan de historische gelaagdheid van de vesting en tegemoet komt aan de wensen van de bewoners.
Het document De Waardestelling vormde het uitgangspunt. De metaforische titels Vredestijd, In tijden van Verdediging en Stadspark moesten richting geven aan de ontwikkeling van drie deelgebieden van het historisch erfgoed.

Een goed renovatieplan voor verdedigingswerken voldoet aan twee voorwaarden: het maakt het verleden zichtbaar en schept tegelijkertijd ruimte voor nieuwe vormen van gebruik. De uiteindelijke ingreep komt voort uit de interpretatie van het verleden en het vertalen van actuele wensen in een bruikbaar park. Wij scherpten het door de gemeente geschetste toekomstperspectief aan en presenteerden een eindbeeld waarin een groene serpentine het stadscentrum opnieuw met zijn historie verbindt.

Zie ook: Vestingswerken Hellevoetsluis (2) In Tijden van Verdediging

Zie ook: Vestingwerken Hellevoetsluis (3) Stadspark