Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Verzekerde Dakgarantie

Samenwerking

Sinds 2002 werken Wédéflex Established en Copijn samen en verzorgen daktuintotaalprojecten door het hele land. Een combinatie die garant staat voor succes.

Wij bieden u een unieke service: 10 jaar Verzekerde Dakgarantie! Dat wil zeggen dat Wedeflex Established en Copijn de gezamenlijke aansprakelijkheid accepteren voor schade aan uw gebouwen door lekkage aan dedakbedekking, mechanische schade ten gevolge van de tuinaanleg of wortelgroei van de beplanting. Tot en met 10 jaar na de aanleg.

Wédéflex Established zorgt voor de passende daklaag en Copijn ontwerpt en realiseert de daktuin. Afhankelijk van de gronddikte en waterhuishouding maken wij exact de tuin die u voor ogen heeft: een graslaag met vaste planten, vijvers met of zonder waterloop, bestrating, volwassen bomen of zelfs een heel dakpark.

Gegarandeerde kwaliteit

  • schadevaststelling door onafhankelijke arbiter (BDA Dakadvies B.V.), wiens uitspraak bindend is
  • uw eigen risico is nihil
  • de verzekerde som blijft gedurende de looptijd gehandhaafd
  • geen plafond aan het totaal op jaarbasis uit te keren schadebedrag
  • u heeft geen onderhouds- of inspectieplicht voor de dakbedekking
  • u ontvangt het Certificaat van Verzekerde Daktuin en Dakbedekking

U kunt onderstaande documenten downloaden:

 

Zie ook

www.wedeflex.nl