Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Tuin Putten

Periode
-
2005 - 2006
Status
-
Onderhoud 2003 - 2008
Opdrachtgever
-
Particulier
Lokatie
-
Putten
Discipline(s)
-

Voor de tuin en enkele grote bomen op het erf van een particulier te Putten loopt sinds enkele jaren een onderhoudstraject. Na inventarisatie in 2003 bleek dat drie bomen op het erf extra aandacht verdienden. Eén van de bomen is inmiddels gekapt, de twee anderen worden jaarlijks gecontroleerd: beide bomen hebben te kampen met eenzijdige kroonvorming en holten aan de stamvoet. Door het toedienen van voeding kunnen deze bomen behouden blijven.

In 2005 is door Copijn bovendien een nieuw ontwerp gemaakt voor de tuin, waarbij onder andere grote borders werden aangelegd. Nadat het ontwerp in 2007 is uitgevoerd, heeft Copijn de uitvoering op zich genomen van de onderhoudswerkzaamheden, waarmee de kwaliteit vanuit het ontwerp wordt geborgd.