Tuin- en Landschapsarchitecten

Tuin- en Landschapsarchitecten

Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten ontwerpt nieuwe en bestaande landschappen. Wij maken plannen voor een herkenbare, gezonde en groene leefomgeving. Onze ideeën en ontwerpconcepten zijn geworteld in een lange traditie van vakmanschap, kennis en innovatie en bieden creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken.

Wij verzorgen integrale planvorming voor stedelijke en landschappelijke opgaven en vertalen complexe vragen en wensen naar een samenhangend ontwerp. Elke opgave biedt talloze mogelijkheden voor wonen, werken en ontspanning. Welke vraag wij ook krijgen, wij kijken over de horizon van de opgave heen en bezien korte termijnoplossingen in het licht van de lange termijn. Wij verbinden natuur en cultuur, heden en verleden, bebouwing en omgeving en zien natuurlijke processen en kringlopen van grondstoffen als basis voor duurzaamheid.

Ons team werkt aan opgaven op alle schaalniveaus. Bijzonder aan ons team is het samenspel tussen landschapsarchitecten, technisch ontwerpers en beplantingsspecialisten. Door deze combinatie zijn onze ontwerpen esthetisch en praktisch in balans. In onze visie is landschapsarchitectuur een scheppende discipline, met logica en eenvoud als vanzelfsprekend resultaat. Wij focussen ons op de ontwikkeling van de leefbare stad en van groen erfgoed.

Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten
Sander Rombout
Landschapsarchitect BNT
06 51 22 79 63
sanderrombout@copijn.nl

 

Copijn ontwerpt de groene buitenzaal van het Rijksmuseum. De renovatie vormde de aanleiding om de tuin te herpositioneren als onderdeel van het museum.

Herontwikkeling Groen Erfgoed

Nederland kent vele schitterende oude parken, buitenplaatsen, landgoederen en vestingwerken. Copijn geeft deze bijzondere plekken een nieuw leven en brengen het groene erfgoed een eeuw verder.

Stedelijke Groene Leefomgeving

Werken en wonen in de stad doen we in de wetenschap dat er weinig ruimte is voor groen. Copijn is specialist in het creëren van een stedelijke groene leefomgeving middels daktuinen, verticale tuinen, parken en binnenbeplanting.

Healing Environment

Rond zorginstellingen en ziekenhuizen wordt steeds vaker gevraagd om een ‘Healing Environment’. Daarvan is sprake, als de buitenruimte bijdraagt aan het welzijn van patiënten, familie en medewerkers. Het is de bedoeling dat patiënten door de ‘Healing Environment’ sneller herstellen of in ieder geval niet onnodig achteruitgaan. Daarnaast wordt Evidence Based Design ingezet om het ontwerpen van de therapietuinen te baseren op betrouwbare kennis.

Gerealiseerde Tuin- en Landschapsarchitectuur projecten

Groenaanleg en beheer, Tuin- en Landschapsarchitecten
Groenaanleg en beheer, Tuin- en Landschapsarchitecten

Neem contact op