Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Stationslandgoed Driebergen Zeist

Periode
-
2011
Status
-
lopend
Opdrachtgever
-
Arcadis Infra Studies
Lokatie
-
Driebergen Zeist

Het stationsgebied Driebergen-Zeist staat al jaren bekend om lange files rondom de spoorwegovergang. In opdracht van ProRail voert Arcadis een planstudie voor dit gebied uit. De visie is het creëren van een ‘Stationslandgoed’ als poort naar de Utrechtse Heuvelrug. Hierdoor zal het nieuwe station aansluiten aan de aangrenzende structuren met bestaande landgoederen met deels monumentale status. Een complexe ontwerpopgave in een gebied waar veel oude en beeldbepalende bomen en boomstructuren staan. Naast een verbreding en ondertunneling van het spoortraject zal ook een grote nieuwe busterminal ontstaan.

Arcadis heeft een integraal team samengesteld van uiteenlopende disciplines om dit plan vorm te geven. Copijn levert daarbij de bomenkennis.

Allereerst heeft Copijn alle bomen binnen het projectgebied beoordeeld op conditie, stabiliteit toekomstverwachting en de huidige of de eventuele toekomstige waarde en functie. In het vervolg zullen keuzes gemaakt moeten worden betreffende het behoud van oude en beeldbepalende bomen met beperkte toekomstverwachting, het vrijzetten of verplanten van jonge ‘toekomstbomen’ en de aanplant van nieuwe bomen.

Vervolgens heeft Copijn een ‘handboek bomen voor ontwerpers’ opgesteld. Dit handboek richt zich op boomaspecten specifiek in het plangebied. Doel is het behoud van zo veel mogelijk kwaliteit en het creëren van nieuwe en sterke boomstructuren. Na afronding van het voorontwerp zal Copijn voor diverse deelzones een Bomen Effect Analyse uitvoeren en tot op detailniveau meedenken bij de inpassing van bomen. Ook de begeleiding in het verdere proces – boombescherming en directievoering – zal Copijn voor haar rekening nemen.