Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Stationsgebied Beverwijk

Periode
-
2011 - 2012
Status
-
lopend
Opdrachtgever
-
Gemeente Beverwijk
Lokatie
-
Beverwijk
Werkveld
-
Discipline(s)
-

In opdracht van de gemeente Beverwijk heeft Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten een aangepast stedenbouwkundig plan gemaakt voor het stationsgebied van Beverwijk. Aanleiding hiervoor is de economische crisis waardoor bleek dat oorspronkelijke plannen niet haalbaar bleken te zijn. Het plan omvat een integrale visie op de contouren van de nieuwe bebouwing zoals de uitbreiding van de bioscoop, de beoogde kavel voor revalidatiecentrum Heliomare en de ontwikkeling van het stadhuis. Daarnaast is een visie ontwikkeld op de beoogde verkeersstructuur met een optimale bereikbaarheid van het nieuwe stadhuis, het station, het reeds gerealiseerde busstation en de overige functies in het gebeid. Het plan voorziet in een ondergrondse fietskelder met ruimte voor 2500 fietsen.

In aansluiting op het aangepaste stedenbouwkundige plan is in 2011 – in samenwerking met klankbordgroepen – een ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte. In het plan wordt aangesloten op de historische landgoederen Akerendam en Scheybeek langs de Velserweg. Centraal in het plan staat de ontwikkeling van het Stationsplein dat wordt ingericht op basis van integraal ruimtegebruik (het Shared Space principe). Verkeersstromen worden als mogelijk gemengd, verkeersdeelnemers worden verantwoordelijk voor hun verkeersgedrag en autoverkeer is te gast.  Het nieuwe stationsplein vormt een belangrijke schakel tussen het station en het stadscentrum. De voetgangerszone bestaat uit gebakken klinkers met groene scherven van gras met solitaire bomen. Er wordt ruimte gecreëerd voor een paviljoen en een langgerekt waterelement verlevendigt het stationsplein.

Het ontwerp voor de openbare ruimte is gebaseerd op drie begrippen: samenhang, identiteit en betekenis. Samenhang wordt verkregen door zowel functioneel als visueel aan te sluiten op de directe omgeving. De identiteit van het gebied wordt versterkt door de historische elementen zoals de landgoederen en beeldbepalende gebouwen optimaal zichtbaar te maken. De openbare ruimte krijgt betekenis door ruimte te creëren voor een veelzijdig gebruik van het stationsplein.