Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Profiel

Copijn bestaat uit vier werkmaatschappijen:

  • Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten
  • Copijn Advies
  • Copijn Boomspecialisten
  • Copijn Groenaanleg en beheer

Deze werkmaatschappijen opereren onafhankelijk van elkaar en hebben hun eigen positie in de markt. Door samenwerking kunnen we een meerwaarde voor de klant én in de projecten genereren. Onze gezamenlijke visie zorgt voor een goede aansluiting van de verschillende fasen van een project. Onze creativiteit en werkwijze komen voort uit een lange traditie van vakmanschap, kennis en innovatie. Een inspirerende samenwerking met de opdrachtgever vormt de basis.

Naast het inzetten van specifieke kennis en kunde van één van de werkmaatschappijen is het mogelijk te kiezen voor een integrale projectaanpak, van ontwerp tot en met de uitvoering en beheer.