Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Profiel

Copijn is een uniek en groen kenniscentrum. Wij ontwerpen, adviseren, realiseren en beheren groene leefomgevingen. Die combinatie maakt ons uniek, maar zorgt ook voor toegevoegde waarde: we weten esthetiek en haalbaarheid uitstekend te combineren.

Onze creativiteit en werkwijze komen voort uit een lange traditie van vakmanschap, kennis en innovatie. Een inspirerende samenwerking met de opdrachtgever vormt de basis. Copijn kent vier takken:

Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten ontwerpt nieuwe en bestaande landschappen. Wij maken plannen voor een herkenbare, gezonde en groene leefomgeving. Lees meer

Copijn Advies
 adviseert opdrachtgevers met het duurzaam beheren en inrichten van de openbare ruimte. Ons team bestaat uit specialisten die vanaf het conceptniveau mee denken met de opdrachtgever. Lees meer

Copijn Boomspecialisten adviseert omtrent de uitvoering van boomverzorgende maatregelen, het verplanten van grote bomen en het in stand houden van monumentale bomen. Lees meer

Copijn Groenaanleg en beheer realiseert en onderhoudt complexe binnen- en buitenruimten, daktuinen en groene gevels. Lees meer

Deze werkmaatschappijen opereren onafhankelijk van elkaar en hebben hun eigen positie in de markt. Naast het inzetten van specifieke kennis en kunde van één van de werkmaatschappijen is het mogelijk te kiezen voor een integrale projectaanpak, van ontwerp tot en met de uitvoering en beheer.