Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Park Voorn

Periode
-
2008
Opdrachtgever
-
Eneco
Lokatie
-

Voor de aanleg van een transportleiding was het onvermijdelijk om een bodem- en bewortelingsonderzoek uit te voeren bij een groep forse platanen. Hierbij is de opbouw van de bodemprofielen in kaart gebracht evenals de wortelintensiteit- en kwaliteit. Door het graven van proefsleuven en profielboringen is er een goed beeld van het bodemprofiel ontstaan. Ook zijn bij dit onderzoek eventuele storende elementen geanalyseerd zoals bodemweerstand, ophoging, afgraving en stagnerend grondwater. Een zorgvuldige begeleiding voor- en tijdens de werkzaamheden hebben samen met een nazorgprogramma geleid tot een succesvol boombehoud.