Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Park Ruimzicht

Periode
-
2003 - 2008
Status
-
Uitvoering 1e fase 2008
Opdrachtgever
-
Gemeente Doetinchem
Lokatie
-
Doetinchem
Toon op de kaart
Werkveld
-
Discipline(s)
-

Ruimzicht is ontstaan toen halverwege de 19e eeuw een arboretum werd aangelegd. Inmiddels zijn zowel villa als park rijksmonument. De villa is recentelijk gerenoveerd en getransformeerd tot hotel-restaurant en ook de renovatie van het monumentale arboretum nadert haar einde. Hiermee is de eerste stap gezet naar een vernieuwing van Ruimzicht. De volgende stap is de uitwerking rond twee nieuwe parkvilla's: uiteindelijk ontstaat er één park dat zich als een landgoed in de stad voegt.

Met eenvoudige landschappelijke lijnen wordt een sculpturaal landschap van sierlijke glooiingen gevormd. De parkvilla's zullen daar licht zwevend instaan en onderdeel worden van het geënsceneerde landschap. Auto's zijn compleet uit zicht doordat de onderliggende parkeergarages worden opgenomen in de glooiingen, geflankeerd door een lommerrijke inrit die gevormd wordt door een bijzonder sortiment van bomen en heesters. Iedere bewoner heeft vanuit zijn appartement uitzicht op de compositie van het park, dat een collectie is van individuele bomen en boomgroepen. De boomgroepen worden uitgewerkt in een thematische benadering waarbij afwisseling en contrast in bloei, textuur en seizoensbeleving bepalend zijn. Het glooiende maaiveld creëert laagtes, hoogtes en een enkele steile helling die verschillend zijn uitgewerkt door de standplaats te koppelen aan de soortkeuze.

Het resultaat is één park met verschillende signaturen, dat als een totaalcompositie van architectuur, boomgroepen en grote gebaren ervaren wordt.