Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Park Rhoon

Periode
-
2007
Status
-
Ontwerp
Opdrachtgever
-
Gemeente Albrandswaard
Lokatie
-
Rhoon
Werkveld
-
Discipline(s)
-

In het dorp Rhoon ligt het Park Rhoon, een wijkpark uit de jaren '60 aan de rand van het dorp. Door nieuwe uitbreidingen komt het park ineens centraal in het dorp te liggen. In de loop der jaren heeft het park zich kunnen ontwikkelen tot een mooie plek met volgroeide bomen. Aan de andere kant heeft het park te maken met achterstallig onderhoud, en vragen nieuwe ontwikkelingen in en rond het park om een visie hoe het park zich de komende decennia verder kan ontwikkelen. De visie is ontstaan in een reeks ontwerpateliers met bewoners.

In de visie is een beeld geschetst waarin bestaande functies en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoals waterberging worden benut om de ruimtes beter te definiëren. De centrale parkruimte wordt gehandhaafd als unieke kwaliteit. Ingrepen worden gedaan aan de randen en bij de entrees, zodat het park een duidelijker plek krijgt in zijn omgeving. Nieuw water, vrijkomende grond en gebruik van beplantingen zorgen voor een rijkere beleving. Nieuwbouw langs het park wordt aangegrepen om het park mooiere randen te geven. De visie schets zodoende een toekomstbeeld, waarnaar het park zich langzaam kan ontwikkelen.