Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Oude Rijksweg

Periode
-
2008 - 2010
Status
-
lopend
Opdrachtgever
-
Breijn B.V. en Gemeente Beek
Lokatie
-
Beek

De bomen langs de oude rijksweg in Beek kennen een lange geschiedenis. Het boombehoud was jarenlang een heet hangijzer. In de zomer van 2008 is Copijn benaderd met de vraag het behoud van bomen te onderzoeken inzake de reconstructie van de Oude Rijksweg te Beek. Voor deze beoordeling is gebruik gemaakt van een Bomen Effect Analyse (BEA). Deze boomtechnische studie is onderdeel van een gefaseerde planaanpak voor de reconstructie van de Rijksweg en had een tijdspad van verschillende jaren. Na de boomtechnische opname is de impact op de mogelijk nieuwe situatie onderzocht. Door gunstige omstandigheden bleek het mogelijk om relatief veel bomen te behouden.

Naast deze werkzaamheden was een boomspecialist van Copijn als zodanig onderdeel van beoordelingscommissie die ten doel had een aannemer te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de Oude Rijksweg.

Tevens zijn de werkzaamheden rondom bomen onder langdurige directie van Copijn uitgevoerd met als doel een duurzaam behoud van de bomen langs de Oude Rijksweg.