Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Noorderplantsoen

Periode
-
1994 - 1998
Status
-
Uitvoering 1996 - 2001
Opdrachtgever
-
Gemeente Groningen
Lokatie
-
Groningen
Toon op de kaart
Werkveld
-

In 1882 werd een deel van de voormalige vestingwerken van Groningen door H. Copijn omgevormd tot een wandelpark. Voor het Noorderplant­soen, dat een oppervlakte van 20 hectare telt, is ruim 115 jaar later een masterplan opgesteld waarin een intensief gebruik en het herstel van oorspronkelijke stijlelementen centraal staan. Daarvoor is de ruimtelijke opbouw van het park opnieuw gedefinieerd en is er ruimte geschapen voor zichtlijnen.

Bij de planvorming, die ontwerp, beplantingsplannen en een beheerplan omvat, is intensief samengewerkt met een klankbord-groep en de ontwerpers van de gemeente Groningen.