Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Nader onderzoek bomen gemeente Zeist

Periode
-
2010 -
Opdrachtgever
-
Gemeente Zeist
Lokatie
-
Zeist, Austerlitz

Gemeente Zeist is een groene gemeente met een oud bomenbestand. De gemeente laat de bomen periodiek inspecteren. Voor de inspectie is gebruik gemaakt van de VTA methodiek. Naar aanleiding van de inspectie zijn bij diverse bomen gebreken waargenomen die nader onderzocht dienden te worden. Het ging hier onder andere om zwamaantastingen, holtes en ingerotte snoeiwonden. Copijn Boomspecialisten is gevraagd om 511 bomen nader te onderzoeken. Met behulp van specialistische onderzoeksapparatuur zijn de bomen onderzocht. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de Picus geluidstomograaf en de resistograaf.

Op basis van de onderzoeksresultaten is per boom een advies opgesteld. Zo was het noodzakelijk om een aantal bomen te vellen of te snoeien. Het naderonderzoek heeft geleid tot een duurzaam bomenbestand van deze groene gemeente.