Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

N224 Ede

Periode
-
2009
Opdrachtgever
-
Gemeente Ede
Lokatie
-
Werkveld
-

Door intensief gebruik van de doorgaande weg N224 door de gemeente Ede is besloten de weg te verdubbelen. In dit perspectief ontstonden er nieuwe groenstroken langs de weg die voor aanplant werden aangemerkt. Voor de beschikbare groene ruimte werden zomereiken gekozen.

Naast aanplant in de nieuwe groenstroken werden ook in de bestaande groenstroken zomereiken aangeplant om de bestaande bomenrijen te versterken. Er zijn enkele honderden bomen aangeplant.

De werkzaamheden zijn in het plantseizoen van 2009 uitgevoerd. Hierdoor zal de nieuwe N224 in het voorjaar van 2009 worden geflankeerd door zomereiken, en het geheel een groen karakter geven. Tevens zal Copijn de bermen inzaaien met een kruidenrijk mengsel. In de komende jaren zal de nazorg ook door Copijn worden uitgevoerd.