Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Melkweg Bilthoven

Periode
-
2009 - 2010
Status
-
lopend
Opdrachtgever
-
Gemeente De Bilt
Lokatie
-
Bilthoven

Het gebied rond de Melkweg in Bilthoven is in ontwikkeling. Cultuur, educatie en kunst zullen in dit gebied samen komen. In de huidige situatie staat er bebouwing maar ook boomgroepen en solitaire bomen. Copijn voert in de eerste fase een inventarisatie uit om de bomen in beeld te brengen. Het bomenbestand wordt gedetailleerd in kaart gebracht met boomparameters zoals stam-en kroonomvang, conditie, structuur en verplantbaarheid. Dit vormt de onderlegger voor de planvorming. Vervolgens zal een Bomen Effect Analyse worden uitgevoerd waarbij gekeken wordt naar de mogelijke effecten van de bouwplannen op de te handhaven bomen.

Daarnaast werkt Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten aan een ontwerp van de openbare ruimte waarbij waardevolle bomen worden ingepast. Ook nieuwe groenelementen worden in het plan opgenomen. Een samenhangende inrichting met daarbij een dominante plek voor de huidige waardevolle beplantingen staat in de planvorming centraal.

Zie ook: Melkweg