Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Melkweg

Periode
-
2009 - 2012
Status
-
lopend
Opdrachtgever
-
Gemeente De Bilt
Lokatie
-
Bilthoven
Werkveld
-

Het plangebied de Melkweg ligt midden in de bebouwde kom van Bilthoven. Het vormt een min of meer groen gebied met veel bomen en hoge struiken afgewisseld met grasvelden. Door een stedenbouwkundige ingreep wordt de samenhang tussen de verschillende delen van de wijk vergroot en ontstaat de potentie van een nieuw centrum voor deze wijk. Aan de Planetenbaan komt het CEC, ontworpen door GroupA uit Rotterdam. In dit gebouw komen diverse scholen, een kinderdagverblijf en diverse culturele voorzieningen. Op vier plaatsen komt woningbouw.

In onze benaderingswijze voor het plan staan de drie lijnen in het gebied centraal. De Orionlaan wordt een kleinschalige woonstraat. De Melkweg blijft de belangrijkste as in het gebied met behoud van alle waardevolle moeraseiken. De Planetenbaan krijgt een meer stedelijke inrichting met ruimte voor de weekmarkt, parkeren en de ontsluiting van het CEC. Aan de voorzijde hiervan komt een plein en aan de achterzijde, aansluitend op de kinderboerderij, enkele schoolpleinen met een verhoogd gelegen speelkooi.

Zie ook: Melkweg Bilthoven VTA