Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Leijparkweg

Periode
-
2008
Opdrachtgever
-
Gemeente Tilburg
Lokatie
-

De Leijparkweg in gemeente Tilburg wordt aan beide zijden gesierd door eiken in verschillende leeftijdsfasen. De oudste bomen dateren uit 1930. Het voornemen is een volledige herinrichting van de Leijparkweg te realiseren waarin boombehoud centraal staat. De beperkte parkeermogelijkheid, opdruk van parkeerplaatsen, trottoirs en wegverharding alsmede problemen met huisaansluitingen vormen aanleiding tot een herinrichting. Voor deze herinrichting is een Bomen Effect Analyse in uitvoering in samenwerking met verschillende boomtechnische bureau`s. De kwaliteit van de bomen en eventuele boomtechnische aandachtspunten zijn van groot belang. Tevens is een goede weergave van de opbouw van het bodemprofiel essentieel voor een (civiel) technisch haalbare en duurzame inpassing van de bestaande bomen. Het project is thans in uitvoering.