Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Leemvallei

Periode
-
Ontwerp: 2006 - 2007
Status
-
Uitvoering: 2009
Opdrachtgever
-
Gemeente Leek
Lokatie
-
Groningen
Toon op de kaart
Werkveld
-
Discipline(s)
-

Park "de Leemvallei" dankt haar naam aan de lemige bodem waarmee grote filterbekkens zijn opgeworpen zodat een besloten vallei kon ontstaan. In het ontwerp is antwoord gegeven op verschillende wensen, zoals 1) de realisatie van een groot zuiveringsfilter voor het water uit de wijk, 2) het oplossen van een grondbalans op de locatie en 3) het maken van een extensief en aantrekkelijk wijkpark als verbindende schakel met het buitengebied.

De werking van het water is leesbaar gemaakt in het park. Het ‘vieze' water stroomt in abstract gevormde bassins. De scherpe taludlijnen maken de ruimte voor het park dat wordt afgemaakt met hoog wuivend riet. Het schone water stroomt uit in het oude petgat waar de natuurlijke vormen en beplantingen zijn gehandhaafd. De overgang tussen de zuiveringsfasen is in de vorm van pompen, vlonderpaden en uitstroomopeningen met diverse spelaanleidingen zichtbaar gemaakt. De vruchtbare samenwerking met Arcadis wordt voortgezet. Met ook het winnende ontwerp voor fase 2 wordt er nu hard gewerkt aan het tweede wijkpark;"Het Swaalfkesveld".

 Film van de oeverzwaluwwand van RTV Oost