Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Landschapsplan

Periode
-
2004
Opdrachtgever
-
Gemeente Culemborg
Lokatie
-
Culemborg
Toon op de kaart
Werkveld
-
Discipline(s)
-

Het stedelijk gebied aan de westflank van Culemborg wordt gecompleteerd met de bouw van de woonwijk Parijsch-zuid. De gemeente Culemborg wil deze ontwikkelingen in bredere context oppakken en als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie versterken. In 2003 is door de gemeente Culemborg het initiatief genomen tot het aanvragen van een rijkssubsidie (BIRK) op basis van een landschappelijke en stedenbouwkundige visie en -plan van Copijn, in samenwerking met Joachim Eble Architektur, voor de wijk Parijsch. In de visie worden specifieke landschappelijke kenmerken van het gebied manifest gemaakt. De logica in het landschap tussen bodem, water en menselijke aanspraken bepalen de onderlegger voor het stedenbouwkundig plan.

De landschappelijke component is uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp, waarbij de waterhuishouding heeft geleid tot voorstel voor een droog intensief parkgebied en een nat extensief weidegebied, en in het bijzonder een sportlandgoed in de dijkzone.