Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Landgoed Voorstonden

Periode
-
2007 - 2008
Opdrachtgever
-
Natuurmonumenten
Lokatie
-

Natuurmonumenten Gelderland had het voornemen op cultuurhistorische laanstructuren rondom landgoed Voorstonden te herstellen. Het betreft hier de dubbele bomenrijen langs de lanen welke landgoed Voorstonden sieren. De kwaliteit en leeftijd van deze beuken en eiken was gevarieerd. Voor het maken van een visie en beleid is Copijn betrokken geraakt met de uitvoer hiervan. Boombehoud nam hierin een centrale plaats in. Op basis van een sterk afnemende conditie van een aantal bomen bleek herplant onoverkomelijk. Groei- en bewortelingsonderzoek is daarom uitgevoerd om de bodemsamenstelling goed in kaart te brengen evenals de beschikbare doorwortelbare ruimte. Op basis hiervan is een grondverbetering geadviseerd en de boomsoort die de komende eeuw het landgoed Voorstonden zal sieren.