Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Landgoed 't Klaphek Zutphen

Periode
-
2009
Opdrachtgever
-
Particulier
Lokatie
-
Discipline(s)
-

In opdracht van een Zutphense bankier is in 1948 het landhuis gebouwd. Het ging hier toen om een buitenplaats. Inmiddels is het landgoed `t Klaphek in particuliere eigendom en is niet opengesteld. Landgoed `t Klaphek ligt ten noordoosten van Zutphen langs het Twentekanaal.

Op het mooie ruime landgoed zijn verschillende bomenrijen, bos, bosschages en solitaire bomen die het geheel sieren. Op het landgoed staan twee monumentale bomen naast elkaar; een beuk en een linde. Om mogelijke schade en nadelige gevolgen te voorkomen is de groeiplaats van de beuk opnieuw ingericht. Tevens wordt door de aanpassing het bodemleven in de directe nabijheid van de boom verbeterd waar de boom voordeel bij heeft. Bij de naast staande linde is een onderhoudssnoei uitgevoerd.

Op een andere plek op het landgoed staat een indrukwekkende treurbeuk. De kroon heeft een grote afmeting door de brede vertakking van de boom. Opvallend hierbij zijn de hangende takken die tot aan de grond reiken en zich weer opheffen nadat een wortelgestel is ontstaan met een nieuwe boom als resultaat. Een zeer zware zijtak van deze boom is dermate zwaar dat stutten noodzakelijk is. De houten stutten worden vervangen door duurzame stutten zodat de zware gesteltak behouden kan blijven en de boom als geheel het landgoed kan blijven sieren.