Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Kranenburg

Periode
-
1995 - 2003
Status
-
Uitvoering vanaf 2003
Opdrachtgever
-
Gemeente Zwolle
Lokatie
-
Werkveld
-
Discipline(s)
-

Kranenburg is een oude havezate, waarvan het wooneiland en de lanenstructuur nog herkenbaar zijn. In 1928 is de prijsvraag voor de aanleg van een begraafplaats op de buitenplaats gewonnen door het bedrijf H. Copijn en Zoon.

In de jaren 1990 was er sprake van een graftekort, reden om in 1991 aan Copijn Utrecht Tuin- en Landschapsarchitecten de ontwerpopdracht voor een uitbreiding voor te leggen. Copijn werd gevraagd een uitbreiding te realiseren op basis van een ontwerp dat in 1928 was gemaakt maar nooit was uitgevoerd. Het nieuwe ontwerp moest meer eigentijds zijn en voorzien in de specifieke behoefte aan islamitische graven, georiënteerd op Mekka.

Om te kunnen voorzien in de behoefte aan grafplekken in de periode 2020 tot 2050 was een masterplan nodig voor de uitbreiding van de begraafplaats Kranenburg en de direct aangrenzende begraafplaats Bergklooster. Het masterplan voorziet in drie delen en waarborgt de kwaliteit van de gefaseerde uitbreiding van de begraafplaats, alsmede – binnen de hoofdstructuur – flexibiliteit in de inrichting.

Het wooneiland krijgt weer een centrale functie met gebouwen en een aula. De vormentaal van de oude begraafplaats wordt gemetamorfoseerd. Het oostelijk deel krijgt het karakter van een buitenplaats en het westelijk deel sluit aan op de landschappelijke morfologie.