Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Kerkstraat

Periode
-
2008
Opdrachtgever
-
Particulier
Lokatie
-
Oude Wetering
Toon op de kaart

Omstreeks 1870 is deze witte paardenkastanje aangeplant. De monumentale boom, met een stamomvang van 5,30 meter en een kroonhoogte van 17 meter, was aangetast door houtafbrekende schimmels. Om de ernst van deze aantasting goed in beeld te brengen is naast boomtechnisch onderzoek een scan gemaakt met de PICUS geluidstomograaf. Dit meetinstrument, dat door een web van geluidsgolven een digitale afbeelding van de stamdoorsnede maakt, geeft inzicht in de houthardheid en de kwaliteit. Gebreken zoals boomholten worden hierdoor zichtbaar. Op basis van boomtechnisch onderzoek en de resultaten van de meting is een risicoanalyse gemaakt. Duurzame handhaving bleek uiteindelijk niet mogelijk.