Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Joodse Begraafplaats

Periode
-
1995 - 2010
Status
-
Onderhoud: lopend
Opdrachtgever
-
Stichting Joodse Begraafplaats
Lokatie
-
Den Haag
Toon op de kaart
Werkveld
-

Vanaf midden jaren negentig is Copijn betrokken bij het onderhoud van de monumentale eiken op de circa driehonderd jaar oude Joodse begraafplaats aan de Scheveningseweg te Den Haag. Daarnaast voeren wij het maaiwerk uit van de bloemenweide en de grasstroken tussen de eeuwenoude graven. Op deze begraafplaats zij ongeveer 10.000 mensen begraven en we treffen er 2800 grafstenen aan.

Op de door muren begrensde begraafplaats worden de diverse oude eiken regelmatig geïnspecteerd. De aanwezige holtes in de stammen worden bekeken i.v.m. de stabiliteit. Indien nodig worden de kronen gereduceerd en het dode hout verwijderd. Vermoedelijk zijn de bomen spontaan uit zaailingen uitgegroeid. De stamvoeten zijn deels over diverse grafstenen heen gegroeid. Dit levert wat fraaie beelden op.

Het terrein ligt op één van het terrein op een van de oudste duinruggen in Nederland. Door het jarenlange verschralingsbeheer is een fraai bloemrijk grasland ontstaan. We vinden hier nu diverse zeldzame kruiden die zich thuis voelen op de aanwezige schrale zandgrond. Voor de begaanbaarheid wordt vier keer per jaar een vast stramien aan graspaden gemaaid. De oude Joodse begraafplaats is te bezichtigen tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag.