Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Gemeente Someren

Periode
-
2008
Opdrachtgever
-
Gemeente Someren
Lokatie
-
Discipline(s)
-

In samenwerking met de gemeente Someren, burgers en verschillende verenigingen en organisaties heeft Copijn een bomenbeleidsplan uitgewerkt. Voor deze landelijke gemeente met vier kernen is een toekomstgerichte aanpak en een duurzame ontwikkeling van het bomenbestand namelijk van groot belang. In het bomenbeleidsplan is onder andere aandacht geschonken aan een overzichtelijk structuurplan en aan duidelijk geformuleerde doelen met betrekking tot gemeentelijke en particuliere bomen. In gevallen van overlast en betrokkenheid van mensen bij bomen en groen is communicatie en beleid een blijvend aandachtspunt.