Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Gasunie Groningen

Periode
-
1994 - 2010
Status
-
Onderhoud lopend
Opdrachtgever
-
N.V. Nederlandse Gasunie
Lokatie
-
Groningen
Toon op de kaart

Een van de markantste punten in de stad Groningen is het hoofdkantoor van de Gasunie. Zowel het ontwerp als de aanleg zijn begin jaren negentig door Copijn gerealiseerd. De invulling met groene elementen is te verdelen in binnentuinen, daktuinen, entreegebied en parkeerterrein.

Het binnengroen in de ontvangsthal wordt gedomineerd door de hangende tuinen langs het open trappenhuis in de centrale vide van 6o meter hoogte. Ook vinden we nog hoge tropische beplantingen, zoals verschillende soorten palmen, in o.a. het bedrijfsrestaurant.Nabij het restaurant bevindt zich een daktuin, waarover het regenwater van één van de hellende glazen gevels, via wadi's wordt afgevoerd. In het entreegebied is een grote waterpartij ontworpen, waaraan een natuurlijk ogende beek is aangesloten t.b.v. de circulatie. Op de nabijgelegen fietsenstalling zijn sedum-kruidendaken aangelegd, waarop in de zomer de bieslook weelderig bloeit. Het gebouw wordt rondom begrensd door waterpartijen en eilanden verbonden door loopbruggen. In deze waterpartijen, die deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur, gedijen diverse soorten water- en oeverplanten. Het parkeerterrein heeft een visgraatvorm, waarover een slingerend wandelpad loopt richting hoofdingang.

Een groot deel van het terrein wordt ecologisch beheerd. De bloemenweiden worden twee keer per jaar gemaaid, waarbij gebruik wordt gemaakt van een trekpaard voor de afvoer van het hooi. Door het verschralingbeheer vinden we bijzondere planten als de wespenorchis. Vanaf de aanleg heeft Copijn het beheer en onderhoud van zowel de binnenbeplanting evenals het buitengroen uitgevoerd. Deze langdurige samenwerking heeft geresulteerd in een unieke groene omgeving.