Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Estrade Utrecht

Periode
-
2009
Opdrachtgever
-
Stichting BO-EX 91
Lokatie
-
Werkveld
-

Als geschenk voor de bewoners van het door Bo-Ex ontwikkelde wooncomplex Estrade in Leidsche Rijn (Utrecht) kreeg Copijn Boomspecialisten de opdracht voor het complex een boom aan te planten. Gezien de bodemomstandigheden is hier gekozen voor de Fraxinus excelsior ‘Atlas'. Daarnaast past de boom hier goed gezien de slanke, opgaande kroonvorm en de lokale, ruimtelijke mogelijkheden.

De boom is vanaf de openbare weg met een 40 meter torenkraan geplant in een driehoekige boombak in de parkeerkelder van het gebouw. Alleen de kroon is vanaf de woningen zichtbaar en steekt momenteel circa 5 meter boven het maaiveld van de binnentuin uit. De kraan is tevens gebruikt om 22 kubieke meter nieuwe grond aan te voeren. De kwaliteit van de grond in de boombak was namelijk dermate slecht dat deze tot de kleilaag is afgegraven.

Een drainagesysteem is aangelegd om eventueel opstuwend grondwater weg te kunnen pompen. Het hele bodemprofiel is opnieuw aangelegd met 25 drainagezand en 75 cm bomengrond. In de komende jaren verzorgt Copijn Boomspecialisten ook de nazorg van de boom en geeft het Estrade complex een groen tintje.