Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Engelenburg en Frissestein

Periode
-
2006 -
Status
-
lopend
Opdrachtgever
-
Particulier
Lokatie
-
Herwijnen
Werkveld
-

Ten zuiden van de kern Herwijnen in het Gelderse rivierengebied heeft een particulier negen hectare grond in haar bezit. De gronden liggen geconcentreerd rondom twee oude burchten: Engelenburg en Frissestein. De burchten zelf zijn verdwenen, maar zijn als grondvorm nog goed herkenbaar en archeologisch waardevol.

De familie wil op haar grondgebied een nieuw landgoed stichten. Bijzonder daarbij is dat zij het landgoed gefaseerd wil aanleggen. In eerste instantie wordt een structuur van lanen en bossen aangeplant, die zich gedurende een periode van circa 15 jaar kan ontwikkelen. Wanneer het groen maat heeft, wordt begonnen met de tweede stap: de bouw van twee landhuizen en de verdere terreininrichting.

In het masterplan wordt aan de oude burchten een nieuwe, eigentijdse burcht toegevoegd. In de opzet van de nieuwe burcht worden principes uit de Gelderse burchtenbouw doorvertaald. Een bruine beukenlaan verbindt de drie burchten met elkaar. De bruine beuken zullen van afstand te zien zijn en geven het nieuwe landgoed een herkenbare plek in het landschap. Rondom de burchten zorgen nieuwe bossen en natuurlijke graslanden voor verrassende zichten en afwisseling. Op het eiland van de nieuwe burcht na, wordt het nieuwe landgoed volledig opgesteld. Wandelpaden leiden langs de oude burchten en maken de historie van het landschap zichtbaar. Door de wandelpaden te verbinden met paden in de omgeving ontstaat een rondje-om vanuit Herwijnen.