Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Energiepark Schenkenschans

Periode
-
2008 -
Status
-
lopend
Opdrachtgever
-
Grontmij, Oosterhof Holman, E Kwadraat
Lokatie
-
Leeuwarden
Werkveld
-
Discipline(s)
-

Aan de westkant van Leeuwarden ligt op vrij korte afstand van het centrum de Schenkenschans, een voormalige vuilstortlocatie. De huidge eigenaar, Grontmij, heeft in combinatie met aannemerscombinatie Oosterhof Holman en E Kwadraat het initiatief genomen om van de vuilstort en de aanliggende landbouwpercelen een duurzaam bedrijvenlandschap te maken: ‘de energieplantage’. Copijn heeft hiervoor het ontwerp gemaakt.

De motor van ‘de energieplantage’ is de groene biomassavergister. De energie die daaruit vrij komt wordt benut voor het bedrijventerrein. ‘De energieplantage’ wordt aan de noordzijde afgezoomd met een rij bekkens, waarin water wordt opgevangen. Biofilters zuiveren het water en zorgen voor een (beperkte) aanwas van biomassa voor de vergister.

De energieplantage wordt opgenomen in het recreatief netwerk van de westrand van Leeuwarden. De vuilstort wordt omgevormd tot educatiepark op het vlak van energie en groene bedrijfsvoering. Over de plantage zelf liggen recreatieve routes. Dicht bij het centrum van de stad ontstaat met de Schenkenschans een vernieuwend landschap, toegankelijk voor iedereen.