Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Eik van Kaggevinne

Periode
-
2011
Opdrachtgever
-
Gemeente Zichem-Scherpenheuvel
Lokatie
-
Zichem-Scherpenheuvel

Op een heuvel bij het Belgische dorpje Kaggevinne staat een circa 150 jaar oude zomereik. De boom is beschermd als monument en heeft een rijke geschiedenis. Mede door een populaire televisieserie is de eik bekend in heel België.

Gemeente Zichem-Scherpenheuvel heeft Copijn Boomspecialisten gevraagd om de monumentale zomereik de komende jaren te verzorgen. Bij een eerste inspectie door Copijn bleek de eik een verminderde conditie te hebben en veel dood hout te vormen. De oorzaak was een sterk verdichte groeiplaats waardoor vooral hemelwater niet goed in de grond kon infiltreren.

Om de conditie te verbeteren is door Copijn een intensieve groeiplaatsverbetering uitgevoerd met als doel de bodem beter doorwortelbaar te maken en de voeding- en vochttoestand te verbeteren. Tevens is de boom gesnoeid waarbij al het dode hout uit de kroon is verwijderd. Copijn Boomspecialisten zal de Eik van Kaggevinne de komende jaren blijven onderhouden zodat een duurzaam voorbestaan van dit monument gegarandeerd wordt.